எரிச்சல் குணமாக - Udal erichal kunamagaa: ஔசதம் - OWSHADHAM -->

Friday, March 2, 2018

எரிச்சல் குணமாக - Udal erichal kunamagaa

எரிச்சல் குணமாக

உடல் முழுவதும் எரிச்சல், உடல் எரிச்சல் குறைய, உடலில் எரிச்சல், பாத எரிச்சல் காரணங்கள், கை கால் எரிச்சல், பாத எரிச்சல் தீர, பாத எரிச்சல் குணமாக, குதிகால் எரிச்சல்,udal erichal, udampu erichal, udal eruchal kuraiya, udal muzhuvathum erichal kunamaga, udalil erichal, kai kaal erichal, paatha erichal theera, paatha erichal kunamaga, kuthikaal erichal sariyaaga.
அகத்தி செடி
அகத்தி செடியின் வேரைக் கொண்டு வந்து, மண் முதலியன நீக்கி சுத்தம் செய்து கல்வத்தில் வைத்து இடிக்கவும். ஒரு பிடி எடுத்து ஒரு மண்பாண்டத்தில் போட்டு, ஒரு படி தண்ணீர் ஊற்றி அடுப்பில் சிறு தீயிட்டு காய்ச்சவும். அரைக்கால் படியாகச் சுண்டிய பிறகு எடுத்து வடிகட்டவும். இந்த கஷாயத்தில் ஒரு வேளைக்கு ஒரு அவுன்ஸ் விதம் மூன்று வேளை தினசரி குடித்து வரவும். இதனால் பித்தத்தினால் உண்டாகும் எரிச்சல் குணமாகும். உதிரக் கொதிப்பினால் சரீரத்தில் கண்ட தழும்பும் அடங்கும்.
உடல் முழுவதும் எரிச்சல், உடல் எரிச்சல் குறைய, உடலில் எரிச்சல், பாத எரிச்சல் காரணங்கள், கை கால் எரிச்சல், பாத எரிச்சல் தீர, பாத எரிச்சல் குணமாக, குதிகால் எரிச்சல்,udal erichal, udampu erichal, udal eruchal kuraiya, udal muzhuvathum erichal kunamaga, udalil erichal, kai kaal erichal, paatha erichal theera, paatha erichal kunamaga, kuthikaal erichal sariyaaga.
சீத்தாபழம்
சீத்தாப்பழத்தைக் கொண்டு வந்து இரவில் பனியில் வைக்கவும். காலையில் எழுந்து பல் துலக்கி சுத்தம் செய்து, வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடவும். உடல் எரிவிந்தம் தணியும்.
உடல் முழுவதும் எரிச்சல், உடல் எரிச்சல் குறைய, உடலில் எரிச்சல், பாத எரிச்சல் காரணங்கள், கை கால் எரிச்சல், பாத எரிச்சல் தீர, பாத எரிச்சல் குணமாக, குதிகால் எரிச்சல்,udal erichal, udampu erichal, udal eruchal kuraiya, udal muzhuvathum erichal kunamaga, udalil erichal, kai kaal erichal, paatha erichal theera, paatha erichal kunamaga, kuthikaal erichal sariyaaga.

No comments:

Post a Comment