விசம் தீண்டப்பட்ட மாட்டுக்கு கை வைத்தியம் - Visam theenda patta madukku vaithiyam - ஔசதம் - OWSHADHAM

Thursday, December 21, 2017

விசம் தீண்டப்பட்ட மாட்டுக்கு கை வைத்தியம் - Visam theenda patta madukku vaithiyam

விசம் தீண்டப்பட்ட மாட்டிற்க்கு கை வைத்தியம்

விசம் தீண்டப்பட்ட மாட்டின் அறிகுறிகள்,மூலிகை மருத்துவம் மாட்டிற்க்கு விச கடி மூலிகை வைத்தியம், how are dairy cows treated in india amul treatment of cows what happens to male calves in india cruelty free milk india horrors in india's dairy industry sacred cows in india indian leather indian dairy industry


கால்நடைகளை விச ஜந்துக்கள் கடித்து விட்டால் அதற்க்கு உரிய நேரத்தில் மருத்துவம் பாக்க முடியத சூல் நிலையில் நம் பாரம்பரிய கை வைத்திய முறையை செய்து காப்பாற்றி விடலாம்.

விசம் தீண்டப்பட்ட மாட்டின் அறிகுறிகள்


விசம் பிராணிகள் தீண்டப்பட்ட மாடு கழுத்தில் வீக்கம், மூச்சு திணறல், அல்லது அசைவற்று வீழ்ந்து கிடப்பதாகும் போன்றவை விசம் தீண்டப் பட்டதற்க்கான அறிகுறிகளாக கருதப்படுகிறது. விச ஜந்துக்கள் தான் தீண்டப்பட்டுள்ளது என்பதை முதலில் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

மூலிகை மருத்துவம்

மாட்டிற்க்கு விச கடி மூலிகை வைத்தியம்

 1. எருக்கு இலை
 2. ஆமணக்கு இலை
 3. குப்பை மேனி இலை
 4. வேப்ப மரத்தின் வேர்
 5. இலுப்பை புண்ணாக்கு 
மேற்குறிப்பிட்ட மூலிகையின் இலை, வேர் மற்றும் புண்ணாக்கு சமன் அளவு எடுத்து நன்கு மை போல அரைத்து அதனுடன் சிறிது பசு கோமியம் சேர்த்து மாட்டுக்கு கொடுக்க விசம் இறங்கும்.
cow treatment in tamil, treatment of cows on dairy farms, dairy cow abuse video, mastitis in cows natural treatment, treatment of chronic mastitis in cows, cows mastitis cure with home remedies, cow mastitis treatment today, mastitis in cows pictures. veterinary herbal medicine book, herbal medicine for animals course, herbal veterinary products, herbs for pets veterinary herbal medicine pdf, dog herbal remedies for anxiety, natural remedies for dog's dry itchy skin, herbs used in veterinary medicine, pasuvirkku mooligai vaithiyam, kai vaithiyam, maatukku herbal treatment .

No comments:

Post a Comment