தொண்டை வலி நீங்க - ஔசதம் - OWSHADHAM

Monday, January 16, 2017

தொண்டை வலி நீங்க

தொண்டை வலி நீங்க


பச்சரிசி சிறிது, மிளகு சிறிது இரண்டையும் வாயில் அடக்கி வைத்திருந்து எச்சிலை விழுங்கிக்கொண்டிருந்தால் தொண்டைவலி விரைவில் குணமாகும். 

No comments:

Post a Comment