சிவவாக்கியர் பாடல் வரிகள் || shiva vakkiyam lyrics in tamil - ஔசதம் - OWSHADHAM

Monday, August 6, 2018

சிவவாக்கியர் பாடல் வரிகள் || shiva vakkiyam lyrics in tamil

அரியதோர் நமச்சிவாயம் ஆதியந்தம் ஆனதும்
ஆறிரண்டு நூறுதேவர் அன்றுரைத்த மந்திரம்
கரியதோர் எழுத்தையுன்னி சொல்லுவேன் சிவவாக்கியம்
தோஷ தோஷ பாவமாயை தூரதூர ஓடவே.........

No comments:

Post a Comment